OSN – vlajka

Vlajka Organizace spojených národů (OSN) je jednou z nejznámějších a nejrozpoznatelnějších vlajek na světě. Tato vlajka symbolizuje jednotu a spolupráci mezi členskými státy OSN a představuje mezinárodní organizaci, která se zabývá řešením globálních problémů a udržováním světového míru a bezpečnosti.

Vlajka OSN je tvořena modrým plátnem, které je rozděleno do dvou polovin v poměru 1:2. Modrá barva na vlajce představuje mír, harmonii a spolupráci. V horní části modrého pole je umístěn bílý okrouhlý emblém sestávající ze světové mapy. Tato mapa představuje všechny členské státy OSN a symbolizuje globální perspektivu a snahu OSN pracovat pro blaho všech národů.

OSN - vlajka

Na mapě jsou zakresleny všechny kontinenty světa, přičemž Severní pól je umístěn v jejím středu. Mapa je obklopena dvěma větvemi olivy, které jsou symbolem míru. Větve jsou spojeny dohromady zlatou olivovou girlandou, což naznačuje jednotu mezi státy a snahu OSN dosáhnout světového míru.

Vlajka OSN byla poprvé představena 20. října 1947. Od té doby se stala ikonickým symbolem mezinárodní spolupráce a soudržnosti. Je vyvěšována na sídlech OSN po celém světě během důležitých událostí a slavností.

Vlajka OSN připomíná důležitost spolupráce mezi státy a jejich snahu dosáhnout světového míru a udržitelného rozvoje. Je to symbol naděje a společného úsilí o vybudování lepšího a spravedlivějšího světa pro všechny.